CV

Akademisk utbildning

 

Psykoterapihandledare enl UHÄ (inkl utbildning i familjerekonstruktion), Linköpings universitet
Kbt för psykoterapeuter med annan inriktning, SAPU
Leg. psykoterapeut
Psykoterapeutexamen,  Linköpings universitet
Examensarbete: Att inte dra alla över en kam
Grundläggande psykoterapiutbildning,  Lunds universitet
Socionomexamen, Stockholms universitet
Barn- och ungdomspsykologi, Uppsala universitet
Familjearbete, Uppsala universitet
Barn med psykiska och sociala handikapp
Fritidspedagogexamen, Uppsala
Sexologi, Malmö högskola

 

Övrig utbildning

 

Emotional Focused Couple Therapy (EFT), grund- och fördjupningskurs
COPE, gruppledar- och handledarutbildning
Tejpingsamtal
Motiverande samtal
COPE gruppledarutbildning
Trappansamtal
Nätverksledarutbildning
Psykosocialt behandlingsarbete
Motiverande intervju (MI)

 

Arbetslivserfarenhet

 

Privatpraktiserande psykoterapeut och handledare
Psykoterapeut, Region Uppsala
Familjerådgivare Mora kommun
Verksamhetsledare/ familjebehandlare Katrineholms kommun
Socionom/ familjebehandlare Uppsala kommun
Socialsekreterare Uppsala kommun
Föreståndare/Fritidspedagog Sigtuna, Nässjö och Uppsala kommun