CV

Akademisk utbildning  Psykoterapihandledare enl UHÄ (inkl utbildning i familjerekonstruktion), Linköpings universitet Kbt för psykoterapeuter med annan inriktning, SAPU Leg. psykoterapeut Psykoterapeutexamen,  Linköpings universitet Examensarbete: Att inte dra alla över en kam Grundläggande psykoterapiutbildning,  Lunds universitet Socionomexamen, Stockholms universitet Barn- och ungdomspsykologi, Uppsala universitet Familjearbete, Uppsala universitet Barn med psykiska och sociala handikapp Fritidspedagogexamen, Uppsala Sexologi, Malmö högskola  Övrig utbildning  Emotional Focused Couple Therapy (EFT), grund- och fördjupningskurs COPE, gruppledar- och handledarutbildning Tejpingsamtal Motiverande samtal COPE gruppledarutbildning Trappansamtal Nätverksledarutbildning Psykosocialt behandlingsarbete Motiverande intervju (MI)  Arbetslivserfarenhet Privatpraktiserande psykoterapeut och handledare Psykoterapeut, Region Uppsala Familjerådgivare Mora kommun Verksamhetsledare/ familjebehandlare Katrineholms kommun Socionom/ familjebehandlare Uppsala kommun Socialsekreterare Uppsala kommun Föreståndare/Fritidspedagog Sigtuna, Nässjö och Uppsala kommun