Företag och offentlig verksamhet

Jag är verksam i Uppsala, tar även uppdrag från hela Sverige, och åtar mig:

Uppdrag riktade till enskilda eller familjer
 

 • Individual-, par- och familjeterapi för kortare eller längre uppdrag
 • Familjerådgivning
 • Enskilt föräldrastöd i lågaffektivt bemötande av barn och unga
 • Barnsamatal
 • Kris-samtal till enskilda eller familjer vid livskriser och trauman

 Handledning och konsultation/coachning enskilt eller i grupp
 

 • Handledning till personal inom socialtjänst, förskola, skola, familjecentraler, HVB- och familjehem m fl.
 • Handledning av kursledare i föräldrastödsprogrammet COPE
 • Konsultation/coachning av personal inom förskola och skola, HVB- och familjehem, resurspersoner m fl vid svårigheter kopplade till föräldrasamarbete eller till barns/ungdomars beteende

 Utbildningsuppdrag
 

 • Familjerekonstruktion i grupp om 4-6 deltagare
 • Kurs till personalgrupper i lågaffektivt bemötande av barn, ungdom och funktionshindrade
 • Föräldrastödsprogrammet COPE till föräldrar i grupp. Kursen omfattar 10 tillfällen á två timmar/gång