Privatperson

Jag är verksam i Uppsala, välkommen att kontakta mig:

 

  • Om du behöver eget stöd för att hantera t ex oro, ångest, nedstämdhet eller andra svårigheter i din vardag eller i relation till människor i din närhet
  • Vid relationssvårigheter i parförhållandet och /eller i övriga familjerelationer
  • Vid livskriser och trauman
  • Om du/ni behöver föräldrastöd vid oro eller bekymmer för barns reaktioner eller beteenden, eller vid samarbetssvårigheter mellan er som föräldrar
  • Om du/ni behöver stöd i konflikthantering
  • Vid oro för dig själv eller annan person p g a beroende- eller medberoendeproblematik
  • Om du önskar egenterapi utifrån utbildningskrav

 

Om psykoterapi

 

Alla söker terapi av olika anledningar och varje individs upplevelse är unik. Kontakten hos mig kan pågå under kortare eller längre tid och inleds med ett eller några bedömningssamtal där vi tillsammans formulerar syfte, mål och tidslängd för terapin.